Bliv medlem

Foreningskontingent fra 2024:

Den årlige kontingentopkrævning sker fremadrettet i marts måned i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og dækker et helt års medlemskab. Det er besluttet at have en årlig kontingentopkrævning, for at mindske administrationen der udføres af frivillige. Kontingentet blev før første gang fastlagt i maj i år, og vi har netop fået en procedure til at håndtere medlems-oplysninger og kontingentopkrævning i overensstemmelse med persondataloven. Derfor falder årets opkrævning først nu. Bliv medlem i starten af det nye år, hvis det giver mere mening for dig. 


For dem der allerede har meldt sig ind og indmelder sig inden marts gælder, at hver krone går direkte til at styrke foreningens etablering og sag. De kontingenter vi modtager nu går til at dække omkostninger til vores hjemmeside, nyhedsbrev og indkøb af et økonomi- og medlemssystem. Det er en stor hjælp for vores forening, som vi sætter stor pris på, da det giver os mulighed for at iværksætte flere initiativer allerede nu.

Foreningens formål

På generalforsamlingen den 13. maj 2019 blev det besluttet at indstifte kontingent for medlemskab af foreningen, for at sikre en sund foreningsøkonomi. Dit kontingent gør det muligt for bestyrelsen og andre foreningsfrivillige at arbejde aktivt med at realisere foreningens formål:

 • At udbrede kendskabet til udendørsterapi i Danmark, norden og internationalt gennem indsamling og formidling af forsknings- og praksisbaseret viden
 • At fremme forståelsen af de elementer ved udendørsterapi, der ifølge forskning og praksiserfaring virker sundheds- og trivselsfremmende
 • At fremme forskning i udendørsterapi i en dansk kontekst
 • At udbrede brugen af udendørsterapi i udvikling og behandling af børn, unge og voksne
 • At etablere et bredt tværfagligt samarbejde omkring udendørsterapi for alle interesserede fagpersoner, herunder psykologer, terapeuter, læger, socialrådgivere, pædagoger, lærere samt frilufts- og naturvejledere mm.
 • At yde rådgivning

Du kan læse mere om foreningen og vores arbejde her.


Det får du for dine penge

Bliv medlem og støt foreningens formål. Du vil også fremover få dine medlemsfordele:

 • Adgang til et fagligt netværk, lokalt såvel som i hele landet
 • Fortrinsret til deltagelse på foreningens netværkstræf
 • Mulighed for deltage på messer, udstillinger eller konferencer (ofte mod egen/firma merbetaling)
 • Mulighed for at søge om fondsmidler til projekter
 • Mulighed for at deltage i forskningsprojekter
 • Foreningens nyhedsbreve

Vi arbejder løbende på at kunne tilbyde flere medlemsfordele og udvikle vores medlemstilbud. Konkret arbejder vi på at give medlemmer mulighed for at oprette en erhvervsprofil på foreningens hjemmeside, så man bliver søgbar for potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Bliv medlem – det koster det

Det koster 300 kr. for et standardmedlemsskab og 150 kr. for et studentermedlemsskab. Medlemsfordelene er ens, men vi ønsker at tilgodese studerende, der kan have glæde af at være en del af et fagligt netværk.

Det er muligt at opnå medlemskab med 50 % reduktion af årskontingentet. Den mulighed tilbydes medlemmer af foreningen, der udfører et stykke frivilligt arbejde for foreningen, der er godkendt af bestyrelsen – som tak for hjælpen. Det kan eksempelvis gives for planlægning af et netværkstræf, redigering af nyhedsbrev eller opdatering af hjemmeside. Man opnår samme medlemsfordele som ved et standardmedlemsskab.

Fra 2020 vil kontingentet blive opkrævet i 1. kvartal og have forfald til betaling senest 1. marts.


Sådan tilmelder du dig

Send en mail til: tilmeld@udendoersterapi.dk og oplys:

 • Fulde navn
 • Mailadresse
 • Type af medlemsskab (standard eller studerende)

Du modtager herefter en velkomstmail med et medlemsnr. og bekræfter efterfølgende dit medlemskab af foreningen ved at indbetale 300 kr. for et standardmedlemsskab / 150 kr. for studerende til foreningens konto:

Reg. 7459 konto 0001188078
Husk at skrive dit medlemsnr., når du opretter din betaling, så vi kan identificere din indbetaling. Indbetaler du ikke dit kontingent betragter vi det som en udmelding.


En attraktiv forening

Foreningen for Udendørsterapi Danmark er ung. Vi blev stiftet for godt et år siden. Derfor er vi fortsat i gang med omstillingen fra et uformelt netværk på Facebook til en stærk og engageret forening.

Vi er glade for at have din støtte. Derfor vil vi altid gerne høre, hvad der skal til, for at du kan se dig selv som medlem af foreningen nu og i fremtiden. Måske er der en bestemt sag du gerne ser vi tager op. Et arbejdsområde der kan drage nytte af vores viden. Eller måske du har ønsker til foredrag, seminarer, netværks-, trænings- eller uddannelsesforløb som vi kan facilitere.

Hjælp os til at blive klogere på vores medlemmer.
Skriv til os på info@udendoersterapi.dk med forslag, ris og ros. I bestyrelsen tager vi alle input med i vores overvejelser om foreningens udvikling.