Foreningen

Foreningen Udendørsterapi Danmark

Foreningen for Udendørsterapi Danmark / Danish Outdoor Therapy Association består af personer, som interesserer sig for eller arbejder med terapiformen udendørsterapi i en dansk forståelse og kontekst.

Foreningen – formål:

  • At udbrede kendskabet til udendørsterapi i Danmark, norden og internationalt gennem indsamling og formidling af forsknings- og praksisbaseret viden.
  • At fremme forståelsen af de elementer ved udendørsterapi, der ifølge forskning og praksiserfaring virker sundheds- og trivselsfremmende.
    Læs mere i vores vidensbank, her.
  • At fremme forskning i udendørsterapi i en dansk kontekst.
  • At udbrede brugen af udendørsterapi i udvikling og behandling af børn, unge og voksne.
  • At etablere et bredt tværfagligt samarbejde omkring udendørsterapi for alle interesserede fagpersoner, herunder psykologer, terapeuter, læger, socialrådgivere, pædagoger, lærere samt frilufts- og naturvejledere mm.
  • At yde rådgivning.

Ved udendørsterapi forstås:
Den målrettede brug af natur- og erfaringsbaserede oplevelser leveret af professionelle, i reglen udført i naturen, som meningsfuldt engagerer klienten på kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige niveauer.

Foreningen for Udendørsterapi Danmark / Danish Outdoor Therapy Association er endvidere i tæt kontakt med det nordiske netværk Nordic Outdoor Therapy Network, og vi gør sammen med dem en indsats for at skabe netværking de to grupper imellem såvel som med det internationale Adventure Therapy netværk. Det nordiske netværk er pt. bestående af: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Link til deres hjemmeside her.