Om os

Foreningen for Udendørsterapi Danmark / Danish Outdoor Therapy Association er den danske interessegruppe bestående af personer som interesserer sig for eller arbejder med terapiformen udendørsterapi i en dansk forståelse og kontekst.

Udendørsterapi omhandler brugen af friluftslivet på en terapeutisk og udfordrende måde. En lang række fagpersoner, så som pædagoger, naturvejledere, lærere, spejderledere osv., har længe anvendt friluftslivet i Danmark i deres arbejde med børn, unge og voksne. Friluftslivet forstået ud fra en terapeutisk ramme er imidlertid endnu ikke så udbredt i Danmark, hvilket denne forening forhåbentlig kan være med til at ændre på.

For at forstå udendørsterapi i en dansk kontekst er vi nødt til at netværke og inspirere hinanden. Et formål med foreningen vil derfor være at mødes for at dele den viden og erfaring, vi hver især besidder. At samle alle interesserede fagpersoner, som anvender, eller er interesseret i at anvende, friluftslivet i deres arbejde med at fremme andre menneskers udvikling. For på den måde at kunne lære, erfare og udvikle ny viden sammen. Dette kan også gøres gennem fælles samarbejdsprojekter og udgivelser.

Hjemmesiden tjener også det formål at organisere et solidt netværk for alle interesserede.


Foreningen for Udendørsterapi Danmark / Danish Outdoor Therapy Association er endvidere i tæt kontakt med det nordiske netværk Nordic Outdoor Therapy Network, og vi gør sammen med dem en indsats for at skabe netværking de to grupper imellem såvel som med det internationale Adventure Therapy netværk. Det nordiske netværk er pt. bestående af: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.