Vidensbank

Naturen - Vidensbank

Her finder du foreningens vidensbank: Alfabetisk oversigt over relevant læsning, inklusive nogle af medlemmernes projekter, afhandlinger, udgivelser etc.:

Burns, G.W. (1998) Nature Guided Therapy. Taylor & Francis.

Jensen, M. et. al. (2015), Friluftsliv som pædagogisk metode. Afrapportering

Kjær, T. (2016) Ægte eller falske uniformer, Brandkadetters identitetsdannelse ved Ungdomsbrandkorpset Århus.
(Du kan læse bachelorprojektet på s. 33)

Kronsted Lund, L., Gurholt, K. P., & Dykes, N. (2022). The vitalizing sea: embodiment and wellbeing on a sea-kayak journeyAnnals of Leisure Research25(5), 651-668

Mariager, T.  J. (2015) Friluftsliv som fremmende for udsatte unges udvikling. Kandidatspeciale i psykologi, Aalborg Universitet.

Mariager, T. J. (2016). Short summary on Historical review of AT in your country

Læs om “Udelivet som psykologisk terapi” på side 23 og frem:

Nilsson, M. B. (2016) Friluftsliv som rehabiliterende indsats mod stress Masterspeciale i friluftsliv ved det natur- og biovidenskabelige fakultet, Science, Københavns Universitet.

Soulié, T. og Therkildsen, B. (red.) (2011) Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse. Handicapidrættens videnscenter.

Udover links i foreningens vidensbank, så kan du også læse foreningens nyhedsbrev her.