Vidensbank

Naturen - Vidensbank

Her finder du foreningens vidensbank: Alfabetisk oversigt over relevant læsning, inklusive nogle af medlemmernes projekter, afhandlinger, udgivelser etc.:

Burns, G.W. (1998) Nature Guided Therapy. Taylor & Francis.

Jensen, M. et. al. (2015), Friluftsliv som pædagogisk metodeAfrapportering

Kjær, T. (2016) Ægte eller falske uniformer, Brandkadetters identitetsdannelse ved Ungdomsbrandkorpset Århus.
(Du kan læse bachelorprojektet på s. 33)

Lund, L. (2017) Reopening our eyes to Nature (in. prep.)

Mariager, T.  J. (2015) Friluftsliv som fremmende for udsatte unges udviklingKandidatspeciale i psykologi, Aalborg Universitet.

Mariager, T. J. (2016). Short summary on Historical review of AT in your country

Læs om “Udelivet som psykologisk terapi” på side 23 og frem:

Nilsson, M. B. (2016) Friluftsliv som rehabiliterende indsats mod stress Masterspeciale i friluftsliv ved det natur- og biovidenskabelige fakultet, Science, Københavns Universitet.

Soulié, T. og Therkildsen, B. (red.) (2011) Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse. Handicapidrættens videnscenter.

Udover links i foreningens vidensbank, så kan du også læse foreningens nyhedsbrev her.